Kurumlar için İnovasyon ve Girişimcilik

Aktif öğrenme metodlarıyla eğitimler tasarlayarak, kurumun yetenek havuzunun derinleşmesine katkı sağlıyor, inovasyon kültürünün yerleşmesi için sistematik çözümler sunuyoruz.

Hizmetler

Kurum İçi Girişimcilik

Fikir aşamasından, başarılı bir ticarileşme sürecine kadar ihtiyaç duyulan eğitim, mentörlük ve danışmanlık içeren özelleştirilmiş program tasarımları ve uygulama hizmetleri sunuyoruz.

Yetkinlik Gelişimi

Kurumun stratejilerine uygun olarak, çalışanların 21. Yy yetkinliklerinin gelişimine odaklanan, öğrenme ve uygulama bazlı içeriklerle zenginleştirilmiş eğitim uygulamaları sunuyoruz.

Kapasite Geliştirme

Kurumsal kapasiteyi artıran, çalışanların belirli konularda bilgi ve uygulama becerilerini derinleştiren eğitim programları tasarlıyor ve uyguluyoruz.

AI Destekli Yaratıcı Eğitimler

Çalışan memnuniyetini baz alarak yapay zeka kullanım becerilerini artıran, eğlenceli ve çıktı sağlayan tekil eğitimler veriyoruz.

Workshoplar

Odaklanılan hedeflere ve ihtiyaç duyulan metodolojilere uygun olarak, uygulama pratikleri içeren interaktif eğitimler tasarlıyor ve uyguluyoruz.

Çalıştaylar

Odak konuların derinlemesine incelendiği, işbirliği ve aktif katılımı teşvik eden, çıktılara yönelik stratejiler geliştiren çalıştaylar düzenliyoruz.

Biz Kimiz?

Çeşitli sektörlerden kurumlar için özelleştirilmiş eğitim programları tasarlayıp yürüten, yeni nesil eğitim ve danışmanlık firmasıyız.

Müşteri önceliklerini ve ihtiyaçlarını analiz ediyor, somut çıktı üretmeyi hedefleyen hizmetler sunuyoruz. Alışılagelmiş eğitimler yerine, öğrenme pratikleri içeren, uygulamalı yetişkin eğitimleri sunuyoruz.

Eğitim
Danışmanlık
Workshop
Organizasyon

Neler Yapıyoruz?

Kurumlar için özelleştirilmiş girişimcilik ve inovasyon programları tasarlıyor ve yürütüyoruz. Bunun için öncelikleri ve ihtiyaçları analiz ederek gelişim programlarına dönüştürüyoruz.

Çalışanların inovasyon ve girişimcilik kaabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla, ince becerileri (Soft Skill) geliştiren kapasite güçlendirme programları tasarlıyoruz.

Üst ve orta düzey yöneticiler için stratejiden aksiyona geçişi hızlandıran metodolojiler ile workshop’lar düzenliyoruz.

Hizmet Verdiğimiz Kurumlar

Kurumlardan Mesajlar

Değer Yarattığımız İşler

Bizimle iletişime
geçin

Birlikte neler yapacağımızı konuşalım.