Öne Çıkan İşlerimiz

Kurumlar ile birlikte değer yarattığımız programlar

ESHOT - İnovasyon ve Teknoloji Kullanımı Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

ESHOT Genel Müdürlüğü çalışanlarının teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak, teknolojinin kurumsal iş süreçlerine nasıl entegre edileceği konusunda bilgi ve becerilerini artırmak, inovasyon ve süreçleri hakkında deneyim elde ederek bilinçlenmelerini amaçlayan bir eğitim programı uygulamasıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi - İlçe Sürdürülebilirlik Ofislerine Yönelik, Sürdürülebilir Kentler Kapasite Geliştirme Programı

İzmir İlçe Belediyeleri, Sürdürülebilirlik Ofisi çalışanları için arka planı güçlendiren bir dizi eğitimlerin akabinde bu bilgileri uygulamaya geçiren eğitim ve workshop’lar ile öğrenme pratiklerinin geliştirilmesi ve yerel yönetimler özelinde Yeşil Mutabakata Uyum çerçevesindeki aksiyona geçişi hızlandıracak uygulama önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Sürdürülebilir Kentler Eğitim ve Uygulama Programı, sürdürülebilirlik ofislerinde görev yapan belediye çalışanları için sürdürülebilir kentler oluşturmak amacıyla tasarlanmış, bilgiden aksiyona geçişi hızlandıran bir uygulama programı olarak tasarlanmıştır.

İzmir Kalkınma Ajansı – BlueTech İzmir Girişimci Hızlandırma Programı (2021 ve 2022)

Çevreye duyarlı denizcilik teknolojileri, gemiler ve deniz yapıları için yenilikçi konseptler, sensör, otomasyon ve takip teknolojileri, ileri imalat, güvenlik, denizden enerji üreten teknolojiler, tersaneler, limanlar, marinalar öncelikli olmak üzere, mavi büyümeyi, yenilikçi ürün ve hizmetler ile ele alan startuplar ile kurumsal aktörleri bir araya getiren bir hızlandırıcı programdır.

Program, kurumsal şirketlerle, mavi teknoloji startup’larının iş birliğini hızlandırıcı bir rol üstlenerek, Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin etkinleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlarken, bir yandan da Türkiye’nin her yerinden mavi teknoloji startup’larının ve kurumsal şirketlerin İzmir’de gerçekleşecek buluşma gününe katılımı İzmir’in bu alanda bir çekim merkezi olarak konumlanmasına katkı sağlamıştır.

İzmir Kalkınma Ajansı – GreenTech İzmir Girişimci Hızlandırma Programı 2022

Tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren startup’ları güçlendiren ve kurumsal aktörler ile bir araya getiren bir hızlandırıcı programdır.

Program, kurumsal şirketlerle yeşil teknoloji üreten startup’ların, iş birliğini hızlandırıcı bir rol üstlenerek Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin etkinleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlarken, bir yandan da Türkiye’nin her yerinden yeşil teknoloji startup’larının ve kurumsal şirketlerin İzmir’de gerçekleşecek buluşma gününe katılımı, İzmir’in bu alanda bir çekim merkezi olarak konumlanmasına katkı sağlamıştır.

İzmir Kalkınma Ajansı - İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali (TECH İZMİR)

 İzmir’in bağımsızlığının 100. yılı sebebiyle oluşturulan anma ve kutlama programlarına, teknoloji, inovasyon, bilim ve yaratıcılık gündemi ile katkıda bulunmayı hedefleyen ve ilk kez gerçekleştirilecek olan 2 günlük bir festival programıdır. Festivalin dijital görünürlüğünün oluşturulması ve yürütülmesi (web sitesi, sosyal medya) ile Game Jam organizasyonunun yürütülmesi ile festivale değer ve katkı sağlanmıştır.

Bizimle iletişime
geçin

Birlikte neler yapacağımızı konuşalım.